top of page
Anmälan

Er anmälan är bindande och återbetalas inte.

Observera att deltagande sker på egen risk.

I anmälan ingår
  • Energi och vätskestationer

  • Elektronisk tidtagning

  • Nummerlapp

  • Deltagarmedalj

  • T-shirt (vid anmälan senast den 5/7)

  • Omklädningsrum / Dusch / Toaletter

Anmälningsavgifter

50 miles: 945 kr

56 km: 845 kr

28 km: 545 kr

13 km: 445 kr

Sweden Runners medlemmar har 10% i rabatt på startavgiften

FÖRSÄKRINGEN STARTKLAR OCH STARTKLAR PLUS

Om du blir sjuk, skadad eller gravid och inte kan delta i loppet kan du som tecknar försäkringen Startklar (155 kr/år) eller Startklar Plus (275 kr/år) få anmälningsavgiften tillbaka. I båda försäkringarna ingår även en olycksfallsförsäkring under resan till/från och under själva loppet. I Startklar Plus gäller också olycksfallsförsäkringen varje gång du tränar under hela året. Försäkringarna är giltiga för alla dina motions- och tävlingsarrangemang i Sverige under försäkringsperioden som är 1 år från och med betaldagen. Läs mer på www.startklar.nu

NAMN-, KLASSBYTE ELLER ÅTERBUD

Kostnad för namnändring 150kr och är möjligt fram till 8 dagar innan loppet.

ANMÄLNINGSVILLKOR OCH BETALNINGSVILLKOR

Genom att du anmäler dig godkänner du också att ditt namn, hemort, förening/företag, startnummer, ålder, bilder från loppet, starttid och måltid publiceras på internet och i andra sociala medier och vi på Sweden Runners kan kontakta dig via e-post med information och relevanta erbjudanden direkt kopplade till Sweden Runners och Snapphaneracet. Se Sweden Runners allmänna villkor här

bottom of page