top of page
Anmälan

Er anmälan är bindande och återbetalas inte.

Observera att deltagande sker på egen risk.

I anmälan ingår
  • Energi och vätskestationer

  • Elektronisk tidtagning

  • Nummerlapp

  • Finisher medalj

  • Omklädningsrum / Dusch / Toaletter

  • Grym löpning på fantastiska Ryssberget 

Anmälningsavgifter​

13 km

2024-01-01 - 2024-02-29 | 395 kr

2024-03-01 - 2024-07-14 | 495 kr

2024-07-15 - 2024-08-02 | 595 kr

25+ km

2024-01-01 - 2024-02-29 | 545 kr

2024-03-01 - 2024-07-14 | 645 kr

2024-07-15 - 2024-08-02 | 745 kr

54+ km

2024-01-01 - 2024-02-29 | 795 kr

2024-03-01 - 2024-07-14 | 895 kr

2024-07-15 - 2024-08-02 | 995 kr

Sweden Runners medlemmar har 15% i rabatt på startavgiften

FÖRSÄKRINGEN STARTKLAR OCH STARTKLAR PLUS

Om du blir sjuk, skadad eller gravid och inte kan delta i loppet kan du som tecknar försäkringen Startklar (155 kr/år) eller Startklar Plus (275 kr/år) få anmälningsavgiften tillbaka. I båda försäkringarna ingår även en olycksfallsförsäkring under resan till/från och under själva loppet. I Startklar Plus gäller också olycksfallsförsäkringen varje gång du tränar under hela året. Försäkringarna är giltiga för alla dina motions- och tävlingsarrangemang i Sverige under försäkringsperioden som är 1 år från och med betaldagen. Läs mer på www.startklar.nu

NAMN-, KLASSBYTE ELLER ÅTERBUD

Kostnad för namnändring 150kr och är möjligt fram till 8 dagar innan loppet.

ANMÄLNINGSVILLKOR OCH BETALNINGSVILLKOR

Genom att du anmäler dig godkänner du också att ditt namn, hemort, förening/företag, startnummer, ålder, bilder från loppet, starttid och måltid publiceras på internet och i andra sociala medier och vi på Sweden Runners kan kontakta dig via e-post med information och relevanta erbjudanden direkt kopplade till Sweden Runners och Snapphaneracet. Se Sweden Runners allmänna villkor här

bottom of page